• head_banner_01
  • head_banner_02

Profili i Kalimit të Mirëbesimit

1

Licenca për Mirëmbajtjen dhe Instalimin e Pajisjeve Speciale të Republikës Popullore të Kinës

8

Certifikata CE

7

Certifikata CE

Business License issued by government

Licencë biznesi lëshuar nga qeveria

6

Licencë për Prodhimin e Pajisjeve Speciale të Republikës Popullore të Kinës

4

Licencë eksportuese lëshuar nga qeveria

3

Licencë për Prodhimin e Pajisjeve Speciale të Republikës Popullore të Kinës

2

Kryetari i Njësisë së Shoqatës së Pajisjeve të Argëtimit Henan